Manipuliatorių frazės, skirtos išmušti jus iš vėžių

Ką reiškia manipuliuoti? Žaisti su žmogumi ir jį kontroliuoti savais interesais. Tiksliai galima pasakyti vieną dalyką: manipuliatoriai yra dideli ekspertai savo reikale – apgaulėje. Jie puikiai išmano savo „amatą“ žaisti svetimomis emocijomis. Jiems vienodai rodo: sąžiningi jie ar jau peržengė visas ribas. Manipuliatoriams rūpi tik tai, ką gali gauti iš kito žmogaus, nepriklausomai nuo metodų. Taip, taip, jie gali sąmoningai kenkti. Ir tuo tikslu tipiškas manipuliatorius turi tipišką frazių rinkinį. Būtinai atkreipkite dėmesį į šias frazes!

„Jūs mane neteisingai supratote“. Įprasta manipuliatoriaus, sugauto meluojant, frazė. Užkluptas melagis tuojau pat nukreipia dėmesį į jus pačius, kad sukeltų abejonių. Manipuliatoriams puikiai sekasi sukelti negatyvias emocijas. Be to, jie dar ir džiaugiasi, kai jūs sutrinkate ir esate suklaidinti. Jeigu bendraujate su žmogumi, pastoviai kartojančiu šią frazę, bent jau susimąstykite su kuo turite reikalą.

„Jūs veikiate neracionaliai (nelogiškai ir t.t.)“. Frazė glaudžiai susijusi su pirmąja. Tikslas čia tas pats – priversti jus suabejoti savimi ir supainioti. Faktiškai tai tiesioginė ataka prieš jūsų protinius sugebėjimus. Niekas nevadina žmogaus bepročiu, nelogišku, iracionaliu, kadangi tai skaudu ir įžeidžia. Neturi reikšmės tonas, kuriuo tariama ši frazė. Tai tik kontekstas. Manipuliatorius gali kalbėti švelniai, atseit, nieko asmeniško, tačiau nesileiskite suklaidinamas: tai labai netgi asmeniška. Tai skaudu. Tai tikslingas smūgis. Kuris reikalauja žaibiškos adekvačios jūsų reakcijos.

„Jūs pernelyg jautriai reaguojate“. Kas tai per frazė? Viskas ganėtinai paprasta – ji vėlgi verčia jus suabejoti savimi. Net jeigu žmogus jautrus, tame nėra nieko blogo. Gaila, bet jautrūs žmonės dažnai tampa manipuliacijų aukomis, juk jie geri, rūpestingi, jautrūs, užjaučiantys. Jie iš karto puola knaisiotis savo mintyse, analizuoti poelgius, priekaištaudami sau dėl neteisingų veiksmų. Kaip tik to manipuliatoriui ir reikia – kad suabejotumėte savimi, kad nukentėtų savivertė.

„Man nepatinka perdėtas emocingumas“. Patys manipuliatoriai nėra labai emocingi. Jie linkę užsiimti savais reikalais, t.y. tampyti už virvučių subtilesniais ir ne tokiais akivaizdžiais būdais. Manipuliatorius aiškins jums, kad viską perdedate, kad esate pernelyg emocionalus. Ir vėl auka priversta analizuoti savo veiksmus ir smerkti save dėl atseit netinkamo elgesio, nors tam nėra jokio pagrindo.

„Jūs pernelyg daug galvojate“. Taip, jūs per daug galvojate, o kodėl ne, kas čia blogo? Galbūt taip ir vyksta jūsų vidinis augimas ir tobulėjimas. Tačiau manipuliatoriui nereikia, kad būtumėte racionalus, jam reikia pačiam nukreipti jūsų mintis sau tinkama linkme. Beje, manipuliacijos – irgi nėra racionalus elgesys. Paprasčiau tariant, žmogus, kuris išties jus myli ir kuriam išties rūpite, niekada nemanipuliuos.

Šaltinis